Επικοινωνία

  © 2024 Kuber LTD, All Rights Reserved

  Κτήριο 1 Χαλάνδρι

  Λεωφόρος Μεσογείων 311 & Ευρυτανίας 2, 152 31 Χαλάνδρι
  +30 210 65 65 530
  relations@kuber.gr

  Τσιτούρη 44, 152 31 Χαλάνδρι
  +30 210 65 65 530
  relations@kuber.gr