Διαχείριση Εγγράφων και
Παροχή Γραμματειακής Υποστήριξης

Η KUBER συντονίζει και οργανώνει την παράδοση νομικών εγγράφων μέσω ευρέως πανελλαδικού δικτύου συνεργατών.

Στην KUBER πιστεύουμε  ότι η ποιότητα, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των υπηρεσιών μας  είναι εκείνη που καθορίζει και διασφαλίζει τα  υψηλά επίπεδα ικανοποίησης όσων προσφεύγουν στις υπηρεσίες μας.

Θεωρούμε  ότι η ποιότητα αποτελεί την  βασική φροντίδα και υποχρέωσή μας.

Η Εταιρεία  μας δεσμεύεται και  φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας τόσο των υπηρεσιών μας  όσο   και  του  Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Αναπτύσσουμε  την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και δεσμευόμαστε  στις αρχές μας για:

  • Συμμόρφωση με τις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες που έχουν εφαρμογή στην εργασία μας
  • Μέριμνα  για την παροχή υπηρεσιών έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών μας
  • Συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας
  • Παρακολούθηση και να υιοθέτηση, των διεθνών τεχνολογικών  και επιστημονικών εξελίξεων
  • Προτροπή των  πελατών  και συνεργατών μας  να υιοθετήσουν ανάλογο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • Διάθεση όλων των  απαραίτητων  πόρων  ανθρώπινων και υλικών για την επίτευξη των παραπάνω
  • Τακτική επισκόπηση και αξιολόγηση  του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται για την υλοποίηση των ως άνω δεσμεύσεων, με στόχο  τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Βασικός απώτερος στόχος της Εταιρείας μας είναι να επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας και στην ικανοποίησή τους  με όσο το  δυνατό πιο ευνοϊκές, για εκείνους, συνθήκες.

w

H Kuber έχει αναπτύξει ένα Πανελλαδικό Δίκτυο

250 Δικαστικών Επιμελητών, και 60 εκτιμητών ακινήτων με ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα τους, με αποδεδειγμένη επαγγελματική δέσμευση και κύριο γνώμονα την άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών

Η Εταιρεία

Διαθέτει ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να παρέχει άμεση ενημέρωση για τις υποθέσεις που ανατίθενται με αυτοματοποιημένη καθημερινή ανταλλαγή ηλεκτρονικών αρχείων, με γνώμονα ανά πάσα στιγμή να υπάρχει ενημέρωση για το στάδιο της κάθε υπόθεσης.
Στελεχώνεται από 75 άτομα για την υποστήριξη, επεξεργασία και ολοκλήρωση των εργασιών των ανατεθειμένων υποθέσεων, εξασφαλίζοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για περισσότερες από 25.000 υποθέσεις μηνιαίως.
Διαχειρίζεται επιτυχώς περισσότερα από 1.200.000 έγγραφα
Συντονισμός και οργάνωση
Ψηφιοποίηση εγγράφων
Πιστοποιημένες εκτιμήσεις ακινήτων
1.
Παραλαβή

Παραλαμβάνουμε τα έγγραφα απο τον χώρο σας

2.
Επεξεργασία

Καταχωρούμε τις εντολές στο σύστημά μας και επεξεργαζόμαστε τις υποθέσεις σας

3.
Ανάθεση

Αναθέτουμε στους συνεργάτες μας πανελλαδικά και συντονίζουμε τις απαραίτητες διαδικασίες

4.
Παρακολούθηση

Ελέγχουμε και παρακολουθούμε τις υποθέσεις βάσει της νομικής είτε συμβατικής τους προθεσμίας

5.
Reporting

Ενημερώνουμε τακτικά για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση των υποθέσεων

6.
Ολοκλήρωση

Καταχωρούμε τα αποτελέσματα των ενεργειών

7.
Παράδοση

Παραδίδουμε το υλοποιημένο έργο στο χώρο σας

8.
Τιμολόγηση

Παρακολουθούμε την εξέλιξη τιμολόγησης και σχεδιάζουμε συνοδευτικούς πίνακες σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Η κεντροποιημένη διαχείριση και παρακολούθηση των υποθέσεων από την KUBER μειώνει σημαντικά το διαχειριστικό κόστος, ενώ εξασφαλίζει ταυτόχρονα την δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των ενεργειών, εξασφαλίζοντας ποιοτικό χρόνο με την αποφυγή μη παραγωγικών εργασιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον πελάτη.

01
Εξοικονόμηση χρόνου
02
Μείωση κόστους
03
Αύξηση της αποτελεσματικότητας
04
Ταχύτερα αποτελέσματα
05
Κεντροποιημένη διαχείριση
06
Προσαρμοσμένες Αναφορές
07
Συμβόλαιο διασφάλισης επιπέδου ποιότητας
08
24h / 7d online ενημέρωση
09
Ολοκληρωμένη προσωπική εξυπηρέτηση
10
Πανελλαδική κάλυψη

Παρέχουμε υπηρεσίες σε

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
Δικηγορικές εταιρείες
Εταιρείες
Δημόσιο Φορέα
Ιδιώτες

© 2024 Kuber LTD, All Rights Reserved

Κτήριο 1 Χαλάνδρι

Λεωφόρος Μεσογείων 311 & Ευρυτανίας 2, 152 31 Χαλάνδρι
+30 210 65 65 530
relations@kuber.gr

Τσιτούρη 44, 152 31 Χαλάνδρι
+30 210 65 65 530
relations@kuber.gr